Zájazdy
Letenky
Plavby
AUTOPOŽIČOVŇA

Ochrana osobných údajov

Prihlásením sa na odber newslettrov dobrovoľne súhlasím s tým, aby spoločnosť resp. prevádzkovateľ MAGIC TRAVEL, s.r.o., IČO: 35801786, so sídlom: Zámocká 38, Bratislava 811 01 spracúvala moje osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, podpis, údaje o absolvovaných (napr. kde, s kým, kedy, ako dlho) a preferovaných zájazdoch, dátum narodenia, cokies, údaje o aktivitách vykonávaných na webovom sídle www.magictravel.sk, podobizeň, zvukový, zvukovo- obrazový záznam za účelom marketingových aktivít prevádzkovateľa. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, platnosť súhlasu zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho poskytnutia. Osobné údaje nebudú sprístupnené, zverejnené a nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Osobné údaje budú poskytnuté tretím stranám na základe osobitných predpisov. Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa žiadať o opravu nesprávnych, neaktuálnych alebo neúplných údajov a ďalšie práva uvedené v § 28 cit. zákona), a že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 cit. zákona. Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne.

 

Aké údaje uchovávame?

Vaše osobné údaje zadávate dobrovoľne do rôznych formulárov na našich stránkach: registračné formuláre, kontaktné formuláre. Najčastejšie uchovávame tieto osobné údaje: meno, telefonné číslo, email. Tieto údaje potrebujeme, aby sme vám mohli poskytnúť relevantné informácie, reagovať na vaše požiadavky a vylepšovať obsah našich stránok. Ak chcete vedieť, ktoré konkrétne údaje uchovávame k vašej osobe, radi vám ich na požiadanie poskytneme písomne. Pokiaľ by i napriek našej snahe o aktuálnosť údajov boli niektoré záznamy nesprávne, radi ich opravíme.

 

Google Analytics

Webstránka využívajú službu Google Analytics určenú na webovú analýzu od spoločnosti Google Inc. v USA (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, „Google“). Google Analytics používa tzv. súbory „cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú na váš počítač a ktoré umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky a eshopu.

Informácie o vašom používaní tejto webstránky alebo eshopu (vrátane vašej IP adresy) vytvárané súbormi cookies sa prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tu sa aj ukladajú. Spoločnosť Google používa tieto informácie na vyhodnotenie využívania webstránky alebo eshopu, na vytváranie správ o vašich aktivitách súvisiacich s našou spoločnosťou a na ďalšie služby súvisiace s využívaním webovej stránky a internetu. Google tieto informácie poskytuje tretím osobám, ak mu to predpisuje zákon alebo ak tretia osoba spracováva tieto údaje na základe poverenia spoločnosti Google. Spoločnosť Google v žiadnom prípade nespája vašu IP adresu s vašimi údajmi. Inštalácii súborov cookies môžete zabrániť príslušným nastavením vášho internetového prehliadača, avšak upozorňujeme vás na to, že v takom prípade nemusia v plnom rozsahu fungovať všetky funkcie tejto webstránky, resp. eshopu. Upozorňujeme vás na to, že naša spoločnosť využíva službu Google Analytics s rozšírením „_anonymizeIp()“, takže vaša IP adresa sa pred ďalším spracovaním skráti, čím sa vylúči priamemu prepojeniu údajov s vašou osobou. Získavanie a využívanie informácii spoločnosťou Google môžete kedykoľvek s účinnosťou do budúcnosti zakázať, keď si nainštalujete deaktivačné doplnky vytvorené spoločnosťou Google.

Služba Google Analytics používa tieto súbory cookies:

  • _utma - Identifikuje nakupujúcich a relácie.
  • _utmb - Určuje nové relácie/návštevy.
  • _utmc - Určuje, či je nakupujúci v novej relácii/návšteve.
  • _utmz - Obsahuje uložený zdroj alebo kampaň, ktorá vysvetľuje, ako sa nakupujúci dostal na vašu lokalitu.
  • _ga - Používa sa na rozlíšenie používateľov.
  • _gat - Používa sa na obmedzenie frekvencie požiadaviek.

 

Newsletter

Pri prihlásení sa na odber newslettru sa vaša emailová adresa s vaším súhlasom použije na reklamné účely, kým sa z odberu newslettera neodhlásite. Váš súhlas s ukladaním údajov, vašu emailovú adresu aj odber newsletteru môžete kedykoľvek odvolať. Môžete to spraviť priamo prostredníctvom odkazu v newsletteri, na svojom profile alebo oznamom na naše kontaktné údaje.

Pri odosielaní neswletteru používame aplikáciu MailChimp. Pri aplikácii MailChimp ide o ponuku spoločnosti The Rocket Science Group, LLC, 512 Means Street, Suite 404, Atlanta, GA 30318 („Rocket“). Údaje uložené pri registrácii sa poskytujú spoločnosti Rocket, ktorá ich ukladá. Tretej strane sa údaje zadané pri registrácii neposkytujú. Po registrácii vám aplikácia MailChimp odošle email na potvrdenie vášho prihlásenia. Zároveň ponúka aplikácia MailChimp rôzne možnosti analýzy toho, ako bol odoslaný newsletter otvorený alebo použitý, napr. koľkým používateľom bol email odoslaný, či sa emaily vrátili alebo či sa používatelia po ich prijatí odhlásili z odberu newslettru. Analýzy sa však vykonávajú skupinovo a nepoužívame ich na individuálne vyhodnotenie.

Aplikácia MailChimp používa aj analytický nástroj Google Analytics spoločnosti Google, Inc a podľa okolností tento nástroj integruje do newsletterov. Ďalšie podrobnosti k službe Google Analytics nájdete v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov v časti „Google Analytics”.

Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov aplikácie MailChimp nájdete na: http://mailchimp.com/legal/privacy/